Ve svém životě si většinou můžeme zvolit, jakou formou se rozhodneme vydělávat si peníze na svou obživu. Máme docela štěstí a v našich socio-ekonomických podmínkách je plno rozmanitých způsobů a jedním z nich, který je stále častěji vyhledáván, především lidmi toužícími po samostatnosti, je podnikání.
Chcete-li pracovat sami na sebe, chcete podnikat a k tomu potřebujete živnostenský průkaz a vztahuje se na vás živnostenský zákon §2.
růst dolaru

–          Živností se myslí samostatně provozovaná soustavná činnost pod vaším jménem, za kterou sami přijímáte odpovědnost a ze které se snažíte dostat nějaký zisk ve shodě se zákonem-
Chcete-li pracovat ještě s někým, zakládáte si obchodní závod. Dříve se tomu říkalo podnik, pojmenování pro nás není tak markantní jako význam a dopad. V tomto případě se na vás vztahuje občanský zákoník §502.
–          Podnik je ekonomický subjekt a jako takový vyvíjí podnikatelskou činnost
–          Vychází z organizovaného souboru jmění, které vytvořil podnikatel a s ním může dle své vůle nakládat k činnosti podniku.
–          Závod tvoří vše, co slouží k jeho provozu.
změna pozitiv

Podnikatel

Je opravdu zřetelné, že mezi podnikem a podnikatelem existuje jistá spojitost. Podnikatel může být právnická nebo fyzická osoba a tento status je přidělen na základě občanského zákoníku §420a živnostenského zákonu §5.
–          Samostatně vykonává činnost
–          Činnost je vykonávána na vlastní účet
–          Nese odpovědnost
–          Činnost je prováděna za účelem zisku
–          Splňuje podmínky stanovené zákonem

Fyzická osoba

Každý z nás od narození disponuje vrozenými vlastnostmi, které z nás dělají nás. Dále nám narozením vznikají práva, která jsou poznatelná samotným rozumem a citem. Fyzickou osobu definuje §19 občanského zákoníku.

Právnická osoba

Ta vznikla mnohem později než osoba fyzická, jelikož je to organizovaný útvar, o kterém až zákon stanovuje, že mu přináleží status právnické osoby. Protože ačkoli fyzická osoba vzniká narozením, právnickou musí uznat zákon na základě §20 občanského zákoníku.