Máte v plánu pÅ™estÄ›hovat svou spoleÄnost na jiné místo? Rádi byste, aby zmÄ›na sídla firmy probÄ›hla bez jakýchkoli komplikací a aniž byste museli závažným způsobem naruÅ¡it svou Äinnost? Pověřte nás administrativní Äinností, se zmÄ›nou adresy související, aÅ¥ už je tÅ™eba zmÄ›nit spoleÄenskou smlouvu u vaší akciové spoleÄnosti, nebo spoleÄnosti s ruÄením omezeným, Äi nikoli. Se vší peÄlivostí za vás zajistíme vÅ¡e potÅ™ebné, vÄetnÄ› zmÄ›ny zápisu v obchodním rejstříku a u dalších přísluÅ¡ných správních orgánů.

PÅ™estÄ›hujte svou firmu bez zbyteÄných prodlev

AÅ¥ už je zmÄ›na sídla firmy nutná z jakéhokoli důvodu, vždy se na nás můžete spolehnout. StaÄí nám poskytnout základní údaje a dokumenty a o zbytek už se postaráme sami. Vy se tak můžete plnÄ› vÄ›novat záležitostem týkající se fyzického stÄ›hování a o to, aby váš provoz nebyl zbyteÄnÄ› pÅ™eruÅ¡ován. Náš tým specialistů s dlouholetými zkuÅ¡enostmi a komplexními službami je vám kdykoli k dispozici. Ve velmi krátkém Äasovém horizontu tak můžete vítat klienty na své nové lukrativní adrese.