V současnosti již během stavby rodinného domu mají manželé plány, jak to okolo domu bude vypadat. Po samotné stavbě je pozemek kolem domu zničen pojezdem techniky a skladováním stavebního materiálu, proto je nutné jej proměnit na zahradu. Okolí domu je tedy třeba rozdělit do několika zón, mezi kterými by neměla chybět ta, která je určená pro děti.  
V ideálním případě je vytvoření kompletního dětského hřiště. To bývá navrženo jako malý areál určený pro hraní dětí. Aby nebyl omezen jen pro ty nejmenší děti, a protože děti rostou jako z vody, je třeba, aby svými parametry byl určen pro všechny věkové kategorie. Například tehdy, kdy přijde návštěva se staršími, nebo mladšími dětmi než jsou ta naše.
 Pro nejmenší děti je nejvhodnější kyblíček, lopatka a spousta písku na hraní.jpg

Co by se mělo na dětském hřišti umístit?

 
Pro nejmenší bývá určen prostor tvořen písčitou plochou, která by mohla sloužit jednak jako pískoviště, ale kde jsou též umístěny drobné herní prvky. Jako pískoviště bývá určena plocha, která je blíže k dospělým. Herní prvky bývají umístěny ve vzdálenější části pískové plochy. Pro starší kategorii dětí je vymezena vzdálenější plocha dětského hřiště a tvoří ji náročnější herní prvky. Zpestřením pro hry dětí bývá umístění totemu anebo průlezky, popřípadě domečku určeného na hraní.
 I větší děti si rády hrají.jpg

Jak zajistit bezpečnost dětí?

 
Povrch dětského hřiště určeného pro hry dětí bývá navržen s ohledem na jejich bezpečnost. Pro zařízení, u nichž je nebezpečí, že by s nich děti mohly spadnout z výšky větší než 1,0m, musí být prostor pádu opatřen vrstvou materiálu tlumící pád. Pokud je kritická výška pádu herního prvku do 1 m, postačí dobře udržovaný trávník. Dopadové plochy mají za úkol předcházet úrazům, které jsou způsobeny pádem či tvrdým dopadem z hracího prvku. Umístěním dopadové plochy je možné zajistit maximální bezpečnost hry. Je proto nutné vyhodnotit jaký použitý materiál je nejvhodnější. Jako dostatečně vhodné jsou kůra, písek i štěrk, ale také tzv. pryžová dlažba.
 
Pod herní plochou by měla být provedena drenáž. Pod drenáží by měla být uložena geotextilie a následně zasypána příslušným materiálem (kůrou, štěrkem nebo pískem) v minimální tloušťce 300mm.
 
Zvolíte-li pryžové desky, je možné využít i možnosti umístění i pryžových i obrubníků, kůru, písek nebo štěrk. Myslete na to, že není nic krásnějšího než hrající si děti.