Blog

Nejde jen o výstavbu

By 11. 1. 2018

V případě těchto citlivých součástí nejen budov, ale vlastně celé obecní infrastruktury, je třeba také počítat s možností výskytu problémů při provozu, k haváriím, nebo i jen prostému ucpání kanalizace . K tomu je třeba také počítat s pravidelnými revizemi, které vyplývají ze zákona a tlakovými zkouškami, které mají prověřit těsnost celého systému tekutých odpadů, aby se tak vyloučila sebemenší možnost úniku odpadových vod do volné přírody.

Záležitost individuální i veřejná

Nejzásadnější charakteristikou nového pohledu na odpadové vody je to, že je již díky velké míře znečištění nelze považovat za možný zdroj hnojení například zemědělské půdy, ale je třeba se k ní chovat jako k velmi nebezpečnému chemickému materiálu, ohrožujícímu nejen lidské zdraví jako takové přímo, ale celé životní prostředí.

Štítky:

Comments are currently closed.