Blog

Nutné uchovávat mimo dosah dětí

By 13. 4. 2018

euforikum.cz/5-poppers-10ml“>http://euforikum.cz/poppers-10ml/159-novy-fist-strong-deep-formula.html Ve složení naleznete nitrity. Působí stejně jako nitráty, a to snížení krevního tlaku a rozšíření cév. Obsahují í v kategorii drog, psychotropních a omamných látek, ale vztahují se na něj opatření jako na léčivo a nebezpečnou hořlavinu.
poppers účinkují, tak, že těkavé látky procházejí dýcháním přes plíce do mozku a působí na nervovou soustavu. Lze je regulovat hloubkou dýchání. Při jejich dýchání přicházejí pocity omámenosti a euforie, dále způsobují poppers vzrušení a uvolnění hladkého svalstva.
Poppers působí již v miligramových dávkách. Rozbuší se srdce, dostaví se pocit tepla po celém těle, po celém těle je zvýšený pocit vnímání dotyků, zvyšuje se sexuální vzrušení. Při jejich použití je třeba dodržovat bezpečnostní opatření.

Štítky:

Comments are currently closed.