Doba kamenná.
Díky lebce nalezené na Chalkidiki se odhaduje osídlení této oblasti už před sedmdesáti tisíci lety. Přechod k pastevectví ale nastal až v době neolitu – 7000 – 3000 před naším letopočtem. A již kolem roku 3000 před naší letopočtem se žilo v osadách z cihlových domů s ulicemi a náměstími.

Doba bronzová.
 V této době se již šíří znalost zpracování mědi a výroba bronzových nástrojů. Vznikají úžasné civilizace zvané kykladská, mínojská a mykénská.
Kykladská civilizace.
Vzniká na třech kykladských ostrovech, tento národ mořeplavců vyráběl úchvatné sošky a šperky.
hrad v moři
Mínojská civilizace.
Vzniká na Krétě a je první vyspělou civilizací v Evropě. Vyniká dokonalou keramikou a kovovými předměty. Její písmo připomíná egyptské hieroglyfy. Je opředena mnoha bájemi. Po několika pohromách způsobených zemětřesením a sopečnou činností zaniká.

Mykénská civilizace.
Pevninská civilizace, která se liší od ostatních neexistencí městských hradeb, které svědčí o dlouhém období míru. Vyráběli nádherné zlaté šperky. Po obsazení středního Řecka Jóny se uchýlili na poloostrov Pelopones. Jejich vliv sahal až na Krétu, což dokazují listiny psané lineárním písmem.

Městské státy.
Po příchodu Dórů přestávají Řekové uctívat ženské bohy a jejich místo nahrazují bohové mužští, vzniká nový druh keramiky, začíná se zpracovávat železo a tito se stávají aristokratickou třídou, z níž pomalu vznikají městské státy.

Archaické období.
Toto období vyniká vysokou produktivitou, námořním obchodem a vývojem abecedy. Vznikají olympijské hry, Homérovy verše a začíná se hovořit o jednotném řeckém státu. Nejvýznamnějšími městskými státy jsou Atény a Sparta. Další vývoj je již spíše výčtem nájezdů, válek a střídavé kolonizace z mnoha různých směrů. Přesto však odkaz starých Řeků, jejich učení, literatura, filozofie i architektura nám je příkladem dodnes.
Je opravdu zajímavé, kolik památek se v této zemi zachovalo, ačkoliv po tak plodném počátku procházela mnoha válkami a znovu byla sjednocena až v minulém století.
socha pod střechou 
Až se budete procházet mezi paláci nebo vykopávkami, vzpomeňte si na staré Řeky a jejich dlouhou a trnitou cestu, kterou si museli projít. Važme si památek, které nám tu po staletí ochraňují a snažme se je ochránit i pro další generace.