Fotbal – Národní fotbalová liga je nesmírně náročná záležitost. Špičkové výkony dokážou fotbalisté provádět pouze po omezenou dobu, která obvykle nepřesahuje čtyři až pět let.
Box – tento sport byl považován za příliš brutální a ještě ve dvacátých letech dvacátého století byl zakázaný a provozován ilegálně pod hrozbou přísných pokut, a to ve většině zemí světa. Paradoxní ovšem je, že se o box zajímají filmaři, dokonce až tak, že je nejčastěji zobrazovaným sportovním odvětvím na filmovém plátně.
míč na značce
Fotbal – fotbalové míče jsou kožené. Pro výrobu míčů pro fotbalovou ligu evropských zemí je zapotřebí každý rok usmrtit přibližně 3 tisíce kusů hovězího dobytka. Z etického hlediska je to naprosto absurdní vzhledem k tomu, že mnoho sportovních míčů se dnes vyrábí z plastických hmot. Fotbal je ovšem zároveň nejsledovanějším sportovním odvětvím na televizní obrazovce.
Plavání – fenomenální plavkyně Kathleen Genevieve Ledecky by svým světovým rekordem na 1500 metrů stačila v kategorii mužů pouze na 24. místo na olympiádě v Londýně v roce 2012.
Světové rekordy – v některých disciplínách stále padají, a to poměrně rychlým tempem, ačkoli je kapacita výkonnosti lidského těla omezena. Pro některé rekordy to však neplatí, jako např. pro skok do dálky. V kategorii mužů byl od roku 1969 za celou dobu 50 let překonán pouze jednou.
plavání soutěž
Olympijský oheň – typický symbol her, bez něhož je nelze provozovat. Plápolá po celou dobu jejich trvání. Přitom jde o symbol docela kontroverzní, jde totiž o odcizený oheň řeckému bohu Diovi, navíc se zapaluje přímo v dějišti tohoto zločinu, v řecké Olympii. Zločin však nelze chápat jako přestupek, neboť Prométheus daroval lidem oheň ukradený Bohům k jejich užitku, aby provozovali řemesla a žili šťastným životem.
Michael Phelps – jméno tohoto plavce zná snad každý. Jeho sbírka 35 medailí ze zlatého kovu už váží nějaký ten kilogram. Kdyby byl tento člověk samostatným státem, byl by celkově na 35. místě v počtu získaných medailí na jednotlivé země, a za sebou by nechal 97 dalších (skutečných) států.